Správa počítačových sítí

Firmy využívající výpočetní techniku potřebují zajistit  průběžnou správu serverů, stanic, periférií, software a podporu  uživatelů. Je na nich, zda se rozhodnou zaměstnat vlastního správce sítě  nebo se rozhodnou pro outsourcing. V takovém případě jim můžeme  nabídnout své služby. Nedílnou součástí našich služeb je i návrh  a realizace sítí, připojení k internetu.

Správa sítí je služba určená především firmám, které  provozují více než 5 počítačů v síti. Dle dohody můžeme převzít  kompletní dohled nad celou LAN, nebo zajišťovat ve spolupráci s interním  správcem sítě jen určité činnosti. Správu sítě provozujeme zpravidla na  základě smlouvy, která přesně vymezuje činnosti, za které jsme  zodpovědní.

Správa sítě spočívá především v těchto činnostech:

 • počáteční audit – prověření aktuálního stavu sítě, její topologie, případné proměření kabeláže, kontrolu aktivních prvků. Kontrola stavu pracovních stanic a serverů, softwarový audit, posouzení bezpečnosti wifi
 • na základě počátečního auditu navrhujeme řešení, které nastaví síť tak, aby byly odstraněny případné zjištěné nedostatky
 • zahájení poskytování správy, tj. konfigurace zálohování na serverech, nastavení uživatelských práv, přístupů zvenčí, zlepšení funkčnosti
 • pravidelná návštěva technika na místě podle stanoveného harmonogramu, odstranění nedostatků, řešení problémů uživatelů
 • pravidelný dálkový dohled nad sítí, kontrola aktualizací systému, antivirového programu atd.
 • řešení problémů nespadajících do pravidelného servisu (havárie, instalace dalšího software)
 • dodávky nové výpočetní techniky, software

Garantovaná doba odezvy:

 • okamžitá telefonická podpora
 • okamžitá podpora pomocí vzdáleného přístupu do sítě zákazníka
 • návštěva technika na místě do max. 2 hodin od nahlášení závady nebo v termínu dohodnutém smluvně

Pro koho je služba určena:

 • malé a středně velké firmy v Liberci
 • základní a střední školy v Liberci
 • neziskové organizace
 • podnikaté a živnostníci
 • městské a obecní úřady
 • domácnosti